Seks flygler

Det nyeste stykket mitt er en komposisjon for seks flygler! Hvordan kom jeg på en sånn idé? Under en konsert i Steinway-galleriet ble jeg betatt av mulighetene man har i et utstillingslokale til å gjøre noe sånt, og fikk idéen til en konsert der mange flygler brukes samtidig. Etter litt research oppdaget jeg stykket «6 pianos» av Steve Reich, kanskje den mest kjente «klassiske» komposisjonen for denne besetningen.

Selv om det er en meget sjeldent brukt besetning finnes det faktisk faste 6-piano-ensembler, f.eks sextetten Piano Circus basert i London.

denne konserten under Ultima-festivalen framfører «Echo Sextet» (Sanae Yoshida, Anders Torberntsson, Dorina Komani, Alexander Hofstad Berby, Tuuli Lempa og Eirik Fosstveitt) den nye komposisjonen min, samt stykket av Reich.

Verket heter «Reverberations and reflections», og utforsker det klanglige og romlige aspektet ved lyd. Modeller fra bruk innenfor elektronisk musikk av reverb, delay, og spatialisering av lyd har blitt komponert inn i en ren akustisk situasjon.

note

Urframføring av min «konsert for piano og sinfonietta»

Torsdag 18. april ble min nye pianokonsert framført av Dimitris Kostopoulos og Bodø sinfonietta.

Konserten er skrevet i et tonespråk bygget på en harmonikk som hverken er tonal eller atonal. Noen få komplekse akkorder, eller akkordaggregater, danner utgangspunkt for harmonikken. Uttrykksmessig og formalt er verket inspirert av de store romantiske klaverkonsertene, og det solistiske og virtuose kommer til sin rett. Det var viktig for meg å utnytte de klanglige egenskapene til klaveret på best mulig måte.

Verket bruker to motiviske ideer som utgangspunkt for linjer og figurasjoner: et trille-motiv, og et motiv av oppadgående akkorder.

Jeg kom opp til Bodø på tirsdag for å følge prøvene. Veldig spennende, og litt nervepirrende, å høre verket for første gang. Men først og fremst morsomt! Siden jeg har eksperimentert en del med ulike teknikker og notasjonsmåter, er det interessant å høre hvordan det fungerer i praksis, og naturligvis er det noen ting som ikke fungerer helt som jeg har tenkt. Da gjelder det å finne en balansegang mellom å rette opp noen viktige ting, og prøve å unngå å irritere musikerne for mye ved å bruke verdifull prøvetid på små endringer. Musikerne i Bodø sinfonietta er heldigvis imøtekommende og vant til å arbeide med komponister. Og ikke minst: noen ting fungerer bedre enn jeg hadde tenkt! Alltid flott å høre ekte musikere gi liv til musikken.

fra generalprøven

Tittelen på verket er «Konsert for piano og sinfonietta». Jeg tenkte på å finne en mer spennende tittel, men på den annen side, dette er rett og slett en klassisk klaverkonsert der jeg ville jobbe med rent musikalsk materiale. Som programkommentar skrev jeg:

«Verket integrerer flere deler av ulik karakter i én lang sammenhengende sats, og følger en klassisk formtenkning. Pianoet presenterer hovedmaterialet i begynnelsen, en setning som består av to grunnleggende motiviske idéer. Disse to ideene er grunnlaget for hele verket. Pianisten har en solistisk og virtuos rolle, men spiller også kammermusikalsk sammen med resten av ensemblet.»

Hele verket varer ca 30 minutter.

Svarthvit fluesnapper

Fra en fuglebok: «Svarthvit fluesnapper har en klar og vakker sangstrofe, der gjennomgangsmotivet er tivu-tivu-tu».

Det å transkribere fuglesang til musikkstykker, er noe særlig komponisten Messiaen var kjent for. I dag er det lett å analysere og studere fuglesangen ved hjelp av datamaskinen. Interessant er det hvor detaljrik sangen kan være, der det meste ikke kan oppfattes av mennesker til vanlig siden det går for fort, og ligger i et for høyt register for oss.

I dette stykket blir fuglesangen utsatt for stadig mer inngående granskning, ved at sangstrofene blir satt under forstørrelsesglass og «forstørret opp» for hver gang en strofe spilles, til det ender med en «gigant-fugl».

Dette stykket ble komponert til NMH’s sinfonietta i 2010, og revidert i 2012 og framført av Oslo sinfonietta under Oslo kammermusikkfestival 17. august 2012.

svarthvit fluesnapper

El-fiolin og modulær synthesizer

I noen år har jeg hatt en spesiell fascinasjon for modulære synthesizere. Disse gamle monstrene av noen analoge synthesizere, som var høyteknologi på 1970-tallet, ble avleggs da digitalteknologien ble vanlig i musikkproduksjon på 1980-tallet.

Men de siste årene har det vokst fram en stadig større nisje av folk som har tatt disse i bruk igjen, også som live-instrumenter. Man har faktisk et bredt utvalg av produsenter av nye modulære synthesizere. Mitt instrument ble kjøpt fra synthesizers.com i 2008.

1. mars 2012 gjorde jeg og Maria Jakobsson en konsert med el-fiolin og modulær synthesizer. Dette er et stykke som er improvisasjonsbasert, men der strukturen og hovedforløpet var planlagt og nøye utarbeidet. Ikke minst var programmeringen av synthen nøye planlagt, noe som fort blir uoversiktlig på en modulær synth.

Synthen skaper et lydlandskap og en bakgrunn for el-fiolinen. El-fiolinen har også noe påvirkning på en spesiell lyd fra synthen.

Video fra konserten:

Kalevala song cycle

Kalevala Songs / Kalevala-sanger

A song cycle based on the fantastic texts of Kalevala, commissioned and performed by the Lammi/Lempa duo.

Gallen-Kallela

Hanna Lammi & Tuuli Lempa

Hanna Lammi and Tuuli Lempa. Photo: Matti Lehtonen

Hanna Lammi & Tuuli Lempa

Hanna Lammi and Tuuli Lempa, Bodø

The text of Kalevala:

(trans. Crawford 1888, here slightly abridged)

Ilmarinen forges the Sampo

The eternal magic artist, ancient blacksmith, Ilmarinen, first of all iron-workers
Mixed together certain metals and put the mixture in the caldron
Laid it deep within the furnace

On the first day, From the magic fire and metals
From the fire arose a crossbow
With the brightness of the moonbeams,
Golden bow with tips of silver, On the shaft was shining copper

But alas! it was illnatured
Asking for a hero daily; Two the heads it asked on feastdays.
Ilmarinen was not pleased with this creation
He broke the bow in many pieces
Threw them back within the furnace.

On the second day, From the fire, a skiff of metals
Came a boat of purple color,
All the ribs were colored golden,
And the oars were forged from copper;
Thus the skiff was full of beauty.

But alas! a thing of evil;
Forth it rushes into trouble, Hastens into every quarrel,
Hastes without a provocation into evil combat
Ilmarinen is not pleased with this creation
Breaks the skiff in many fragments
Throws them back within the furnace.

On the third night he sees the magic Sampo rising
Sees the lid in many colors
Sees the magic Sampo rising

Quick the artist forges with the tongs and the anvil
Forges skillfully the Sampo

Lemminkainen flees

Hastening
From the banquet-halls of Louhi,
Hastening
From the ever-darksome Northland, From the dismal Sariola.

Stormful strode he from the mansion,
Hastening like the smoke of battle,
From the court-yard of Pohyola,
Left his crimes and misdemeanors in the halls of ancient Louhi.

Then he looked in all directions

Seeking for his tethered courser,
Anxious looked in field and stable,
Found a black thing in the fallow,
Proved to be a clump of willows.
Who will well advise
Who will give him wise directions,
Guide the wizard out of trouble,
Keep his head from danger
From the warriors of Northland?

Noise is heard in the village,
And a din from the homesteads,
From battle-hosts of Louhi.

Thereupon young Lemminkainen,
Changing form and features,
Clad himself in other raiment,
Quick became a mighty eagle,
Soared aloft on wings of magic,
Flied to highest heaven…

Louhi steals sun, moon and fire

Louhi, hostess of Pohyola, Northland’s old and toothless wizard
Makes the Sun and Moon her captives
In her arms she takes fair Luna
From the cradle in the birch tree
Calls the sun down from his station
From the firtree’s bending branches

Carries them to the darksome Sariola;
Hides the moon, no more to glimmer
In a rock of many colors;
Hides the Sun, to shine no longer
In the iron banded mountain

When the golden Moon had vanished,
And the silver Sun had hidden
Louhi stole the fire from Northland,

Left the mansions cold and cheerless,
And the cabins full of darkness
Night was king, and reigned unbroken.

Abstrakt musikk

english

Abstrakt musikk: en studie av en studie

Fiolin, gitar og slagverk. Basert på «Etude aux Chemins de Fer».

Pierre Schaeffer komponerte «Etude aux Chemins de Fer» i 1948, et stykke som utelukkende består av lyder fra jernbanen. Han ville frigjøre lydene fra den semantiske meningen som ligger i dem, og la oss høre lydene som musikk, dvs tonehøyder og rytmer.

Stykket mitt har abstrahert disse lydene og transkribert dem til
akustiske instrumenter; fiolin, gitar og slagverk. Formen til
stykket er den samme som originalen. Med lyder fra «ordentlige»
instrumenter, uten at at vi blir distrahert for mye av assosiasjoner
til jernbane, trer musikken i stykket fram på en ny måte.

Fremført av Geir Johansen, Kristian Granmo, og Hallvard Sæbø på Ultimafestivalen i 2010, og Grønland Kammermusikkfestival 4. desember 2010.

f.v. Geir Johansen, Kristian Granmo, og Hallvard Sæbø.

Hør Pierre Schaeffers original her.

Abstract music: a study on a study

For violin, guitar and percussion. Based on «Etude aux Chemins de Fer» by Pierre Schaeffer.

In 1948 Pierre Schaeffer composed the piece «Etude aux Chemins de Fer» which consists entirely of sounds from the railway. He wanted to free the sounds from their semantic meaning, and instead let us hear them as music, that is pitches and rhythms.

My piece has abstracted these sounds and transcribed them to
acoustic instruments; violin, guitar and percussion. The form and
structure of the piece is the same as the original. With sounds from
real instruments, not being distracted by associations to the
railway, it might be easier to hear the music itself in the piece.

Arktisk landskap

Stykke for forsterket akustisk gitar, og cello. Bestilt av gitaristen Ottar Sæther, og framført i Bodø 22. mars 2009 av Ottar Sæther og Eline Sundal.

Ottar Sæther og Eline Sundal

Bodø kunstforening 22. mars 2009