Hva er musikk?

Hva er musikk? Hva uttrykker musikk?

Følelser?
Noe som ikke bør defineres?
Musikk er språk? Kommunikasjon som forstås av avsender og mottaker?

Noe som gjør musikk så fascinerende er at det ikke finnes entydige svar på disse spørsmålene. Musikk er, overflatisk sett, organisert lyd (selv om også denne enkle definisjonen har blitt utfordret1), men de fleste vil mene at musikk er noe mer og viktigere enn dette. Musikk påvirker oss på en spesiell måte.

Hvis vi deler sprøsmålet «hva er musikk» inn i to deler, kan man si at:
– musikk er organiseringen av lyd, det vil si struktur, komposisjon, form
– musikk er påvirkningen den har på oss: det vil si det musikalske uttrykket, «innholdet», det poetiske i musikken.

Hva er så dette innholdet i musikken, er det noe som ligger klart og tydelig i et musikkstykke? Selvsagt ikke. To begrep fra semiotikken kan overføres til musikk2:
– poietikk: i den skapende prosessesen står for meningen i musikken, både organiseringen og det poetiske «innholdet» av musikken.
– estetikk: står for prosessen hos lytteren som tolker musikken som organisering og innhold.

«Musikkopplevelsen psykologi» (Harald Jørgensen) beskriver mange ulike prosessor som kan foregå hos lytteren. Musikkpersepsjon.

Hva uttrykker musikk?

– Lydmønstre (absolutt musikk)
– uttrykk for følelser
– beskrivelser av hendelser og ting (programmusikk)
– musikk som uttrykk for samfunnsforhold (Asafjev og Adorno)

Hva er med og bestemmer hvordan vi opplever musikk?
– Personforhold: kjønn, alder, følelsesliv, kunnskap og erfaring
– Lyttesituasjonen
– Samfunnet

Hvilken virkning har musikk på oss?
– kroppslige reaksjoner
– rytme og bevegelse
– intellektuelt – se farger og mønstre, assosiasjoner og forestillinger
– følelsesmessige reaksjoner

I tillegg:
– uttrykk for religion
– uttrykk for samhold i en kulturell gruppe3

Ser man på musikk som et kulturellt uttrykk innenfor et samfunn og i en spesiell tid, så kan man ikke si at musikk objektivt sett uttrykker noe. Hva den uttrykker avhenger av menneskene, tid og sted.

Fotnoter:
1 e.g. John Cage, 4:33
2 etter Lasse Thoresen, i undervisning om musikk og semiotikk
3 se Christopher Small og hans begrep «musicking»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *