Abstrakt musikk

english

Abstrakt musikk: en studie av en studie

Fiolin, gitar og slagverk. Basert på «Etude aux Chemins de Fer».

Pierre Schaeffer komponerte «Etude aux Chemins de Fer» i 1948, et stykke som utelukkende består av lyder fra jernbanen. Han ville frigjøre lydene fra den semantiske meningen som ligger i dem, og la oss høre lydene som musikk, dvs tonehøyder og rytmer.

Stykket mitt har abstrahert disse lydene og transkribert dem til
akustiske instrumenter; fiolin, gitar og slagverk. Formen til
stykket er den samme som originalen. Med lyder fra «ordentlige»
instrumenter, uten at at vi blir distrahert for mye av assosiasjoner
til jernbane, trer musikken i stykket fram på en ny måte.

Fremført av Geir Johansen, Kristian Granmo, og Hallvard Sæbø på Ultimafestivalen i 2010, og Grønland Kammermusikkfestival 4. desember 2010.

f.v. Geir Johansen, Kristian Granmo, og Hallvard Sæbø.

Hør Pierre Schaeffers original her.

Abstract music: a study on a study

For violin, guitar and percussion. Based on «Etude aux Chemins de Fer» by Pierre Schaeffer.

In 1948 Pierre Schaeffer composed the piece «Etude aux Chemins de Fer» which consists entirely of sounds from the railway. He wanted to free the sounds from their semantic meaning, and instead let us hear them as music, that is pitches and rhythms.

My piece has abstracted these sounds and transcribed them to
acoustic instruments; violin, guitar and percussion. The form and
structure of the piece is the same as the original. With sounds from
real instruments, not being distracted by associations to the
railway, it might be easier to hear the music itself in the piece.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *