Gamal Gangar

I forbindelse med prosjektet på Ole Bull-akademiet gjorde jeg en transkripsjon av «Gamal Gangar» slik den spilles av Olav Moe på et nrk-opptak fra 1930-tallet. Stykket er nokså rytmisk avansert, i likhet med mange hardingfele-slåtter, og i begynnelsen hadde jeg problemer med å få tak i rytmen.

a1, a2, a3 osv viser at det er i utgangspunkt samme motiv som gradvis endrer seg.

Det er et veldig interessant stykke, rytmisk og tonalt.

Det som gjør det rytmisk komplekst, er for det første at to-takten vipper over i tre-takt mange ganger (tre betonte slag i en like lang takt), sagt på en annen måte det veksler mellom 6/8 og 3/4-takt. I tillegg gjør buestrøkene, som ofte går på tvers av taktstreken, at man lett blir svimmel.

Oppå dette spiller Moe med en viss «swing»-rytme, det vil si inegale åttedeler. Noen få steder virker det som det er for å legge vekt på en viktig betoning, men det er gjennomgående mer eller mindre swing hele tiden, omtrent som om han spiller jazz.

Melodien er forsynt med borduntoner og akkordtoner, slik at noen steder er det opptil tre toner samtidig. Legg også merke til ornamentene, de små forslagsnotene, som gjør at notebildet blir nokså komplekst.

De første gangene man hører opptaket kan det høres ut som han spiller surt. Det er nok mer det at han bruker halvhøye intervaller: slik at cissen ved [2] er egentlig halvhøy. Lenger ute i stykket benyttes også halvhøy giss, men bare på e-strengen. Denne kommer jo da i tverrstand til enstrøken g og lille g. Det kan kanskje sees på som en modulasjon til lydisk D (fra lydisk G), men en modulasjon som «følger strengene» og kvintstemmingen til fela.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *