Eivind Grovens orgel

På Ekeberg i Oslo står huset og orgelet til Eivind Groven (1901 – 1977). Han var folkemusiker, komponist, radiomann, og musikkteoretiker. Ikke minst var han oppfinner av det renstemte orgelet. Hvordan orgler og andre klaver-instrumenter skal stemmes, har man grublet over helt siden disse instrumentene ble oppfunnet, og det systemet man tilslutt endte opp med, «likesvevende temperatur», er et kompromiss der man har ofret renhet til fordel for mulighet til å spille i alle tonearter.

Som folkemusiker fra Telemark var Groven vant med folkemusikkens intervaller, ikke bare de rene intervallene, men også de mange skjeive intervallene som ikke passer inn i vårt tempererte system, men som har eksistert i folkemusikken i mange hundre år. Da han fikk høre slåtten Rotnheims-Knut, i versjon for piano av Edvard Grieg, syntes han det låt helt forferdelig, blant annet fordi pianoets temperering hørtes surt ut i forhold til originalen på hardingfele.

Prosjektet hans ble derfor å lage et orgel med rene intervaller, men der man likevel kunne spille i alle tonearter. Samtidig ville han bevare det tradisjonelle klaviaturet med tolv tangenter som alle kjenner. Løsningen ble at hver tangent måtte kunne justeres etter hvilken toneart man befant seg i, slik at tonen enten var lav, i midten, eller høy. Og dette skjer automatisk!

Før datamaskinens tid laget han egenhendig en automat som klarte å analysere hvilken toneart organisten spiller i, og justerte stemmingen etter det. Et imponerende prosjekt.

Rele-automaten til Eivind Groven

I dag brukes et datastyrt system som utfører samme arbeid som den gamle automaten. Systemet er utviklet av David Loberg Code, og Henrik Sundt ved Notam.

Man kan også «stemme» orgelet manuelt, ved å bestemme hvilken av de tre mulighetene hver tangent skal bruke. Slik kan man også få fram de skjeive halvhøye intervallene som man kan finne i folkemusikken. Eksempler:
– C i midtre stemming og E i midtre stemming vil gi en temperert ters.
– C i midtre stemming og E i lav stemming vil gi en ren ters.
– C i høy stemming og E i lav stemming vil gi en nøytral ters, mellom dur og moll.

Seks flygler

Det nyeste stykket mitt er en komposisjon for seks flygler! Hvordan kom jeg på en sånn idé? Under en konsert i Steinway-galleriet ble jeg betatt av mulighetene man har i et utstillingslokale til å gjøre noe sånt, og fikk idéen til en konsert der mange flygler brukes samtidig. Etter litt research oppdaget jeg stykket «6 pianos» av Steve Reich, kanskje den mest kjente «klassiske» komposisjonen for denne besetningen.

Selv om det er en meget sjeldent brukt besetning finnes det faktisk faste 6-piano-ensembler, f.eks sextetten Piano Circus basert i London.

denne konserten under Ultima-festivalen framfører «Echo Sextet» (Sanae Yoshida, Anders Torberntsson, Dorina Komani, Alexander Hofstad Berby, Tuuli Lempa og Eirik Fosstveitt) den nye komposisjonen min, samt stykket av Reich.

Verket heter «Reverberations and reflections», og utforsker det klanglige og romlige aspektet ved lyd. Modeller fra bruk innenfor elektronisk musikk av reverb, delay, og spatialisering av lyd har blitt komponert inn i en ren akustisk situasjon.

note